Εἰρηναῖος, Ἐπί. Λουγδούνου

English Ελληνικά Print

Αυγούστου 23

Blessed Feast Day

Share the feast of Εἰρηναῖος, Ἐπί. Λουγδούνου with an icon greeting ecard.