Μάρθα καὶ Μαρία αἱ ἀδελπαὶ τοῦ Λαζάρου

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 4

Blessed Feast Day

Share the feast of Μάρθα καὶ Μαρία αἱ ἀδελπαὶ τοῦ Λαζάρου with an icon greeting ecard.