Νικόλαος τοῦ Νοβγορόντ

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Νικόλαος τοῦ Νοβγορόντ with an icon greeting ecard.