Εὐπραξία τῆς Ταβέννας

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Εὐπραξία τῆς Ταβέννας with an icon greeting ecard.