Μάρτυρες Παῦλος, Θεή καὶ Οὐαλεντίνη

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Μάρτυρες Παῦλος, Θεή καὶ Οὐαλεντίνη with an icon greeting ecard.