Βερονίκη η αιμορροούσα

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Βερονίκη η αιμορροούσα with an icon greeting ecard.