Πατερμουθίου του ασκήτου

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Πατερμουθίου του ασκήτου with an icon greeting ecard.