Παύλου του Ξηροποταμηνού

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον Παύλου του Ξηροποταμηνού

Fourth Tone

Ως ανάκτων βλάστημα, Παύλε θεόφρον, κληρνόμος άξιος, καί υιός ώφθης ευκλεής, τού ουρανίου Παντάνακτος, δι' ισαγγέλου ζωής Πάτερ Όσιε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Παύλου του Ξηροποταμηνού with an icon greeting ecard.