Παύλου του Ξηροποταμηνού

English Ελληνικά Print

Ιουλίου 28

Κοντάκιον Παύλου του Ξηροποταμηνού

Fourth Tone

Ως ανάκτων βλάστημα, Παύλε θεόφρον, κληρνόμος άξιος, καί υιός ώφθης ευκλεής, τού ουρανίου Παντάνακτος, δι' ισαγγέλου ζωής Πάτερ Όσιε.