Μεγαλομαρτύρων Ρωμανού [Μπορίσου] καί Δαβίδ [Γλιέβου]

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Μεγαλομαρτύρων Ρωμανού [Μπορίσου] καί Δαβίδ [Γλιέβου] with an icon greeting ecard.