Μάρθα, Μητέρα τοῦ Συμεών τοῦ Στυλίτου

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Μάρθα, Μητέρα τοῦ Συμεών τοῦ Στυλίτου with an icon greeting ecard.