Ἰωάννης ὁ Ὁμολογητής Ρώσος

English Ελληνικά Print

Μαίου 27

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἰωάννης ὁ Ὁμολογητής Ρώσος with an icon greeting ecard.