Σοφονίας Προφήτης

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 3

Apolytikion of Prophet Sophonias

Second Tone

Τού Προφήτου σου Σοφονίου τήν μνήμην, Κύριε, εορτάζοντες, δι' αυτού σε δυσωπούμεν, Σώσον τάς ψυχάς ημών.

Blessed Feast Day

Share the feast of Σοφονίας Προφήτης with an icon greeting ecard.