Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος Ἀπόστολος

English Ελληνικά Print

Νοεμβρίου 30

Apolytikion of Apostle Andrew the 1st Called

Fourth Tone

Ὡς τῶν Ἀποστόλων Πρωτόκλητος, καὶ τοῦ Κορυφαίου αὐτάδελφος, τὸν Δεσπότην τῶν ὅλων Ἀνδρέα ἱκέτευε, εἰρήνην τὴ οἰκουμένη δωρήσασθαι, καὶ ταὶς ψυχαὶς ἡ μῶν τὸ μέγα ἔλεος.

Kontakion of Apostle Andrew the 1st Called

Second Tone

Τόν τής ανδρείας επώνυμον θεηγόρον, καί μαθητών τόν πρωτόκλητον τού Σωτήρος, Πέτρου τόν σύγγονον ευφημήσωμεν, ότι ως πάλαι τούτω καί νύν ημίν εκέκραγεν, Ευρήκαμεν δεύτε τόν ποθούμενον.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος Ἀπόστολος with an icon greeting ecard.