Μεθεόρτια τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

English Ελληνικά Print

Νοεμβρίου 22

Ἀπολυτίκιον Μεθεόρτια τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Fourth Tone

Σήμερον τής ευδοκίας Θεού τό προοίμιον, καί τής τών ανθρώπων σωτηρίας η προκήρυξις, Εν Ναώ τού Θεού τρανώς η Παρθένος δείκνυται, καί τόν Χριστόν τοίς πάσι προκαταγγέλλεται, Αυτή καί ημείς μεγαλοφώνως βοήσωμεν, Χαίρε τής οικονομίας τού Κτίστου η εκπλήρωσις.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μεθεόρτια τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου with an icon greeting ecard.