Γρηγόριος Δεκαπολίτης

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον Γρηγορίου Δεκαπολίτου

Third Tone

Η δυάς η ένθεος, τών θεοφόρων Πατέρων, βιοτής ορθότητι, καί τών δογμάτων τή αίγλη, φάναντες, δικαιοσύνης εν τώ στεφάνω, ώφθησαν τής Εκκλησίας νυμφαγωγία, ο Γρηγόριος καί Πρόκλος, ούς ευξημούντες Χριστόν δοξάσωμεν.

Blessed Feast Day

Share the feast of Γρηγόριος Δεκαπολίτης with an icon greeting ecard.