Γουρίας ὁ Ὁμολογητής

English Ελληνικά Print

Νοεμβρίου 15

Ἀπολυτίκιον Γούρια Ομολογητού

Plagal of the First Tone

Τά θαύματα τών Αγίων σου Mαρτύρων, τείχος ακαταμάχητον ημίν δωρησάμενος, Χριστέ ό Θεός, ταίς αυτών ικεσίαις, βουλάς εθνών διασκέδασον, τής βασιλείας τά σκήπτρα κραταίωσον, ως μόνος αγαθός καί φιλάνθρωπος.

Κοντάκιον Γούρια Ομολογητού

Second Tone