Ἀπόστολοι Ὀλυμπᾶς, Ῥοδίων, Σωσίπατρος, Τέρτιος, Ἔραστος καί Κουάρτος ἐκ τῶν Ο�

English Ελληνικά Print

Νοεμβρίου 10

Apolytikion of Olympas & Companions of the 70

Third Tone

Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.