Νεκτάριος ὁ Θαυματουργός

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον Νεκτάριος ὁ Θαυματουργός

Plagal of the Fourth Tone

Ορθοδοξίας τον αστέρα τον νεόφωτον, καί Εκκλησίας το νεόδμητον προτείχισμα Ανυμνήσωμεν καρδίας εν ευφροσύνη. Δοξασθείς γάρ ενεργεία τή τού Πνεύματος. Ιαμάτων αναβλύζει χάριν άφθονον τοίς κραυγάζουσι. χαιροις Πάτερ Νεκτάριε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Νεκτάριος ὁ Θαυματουργός with an icon greeting ecard.