Ιάκωβος o Χαματουρίτης

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ιάκωβος o Χαματουρίτης with an icon greeting ecard.