Ἰουστινιανός καί Θεοδώρα

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἰουστινιανός καί Θεοδώρα with an icon greeting ecard.