Χρυσάφιος (ἢ Χρύσαφος) ὁ Μάρτυρας

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Χρυσάφιος (ἢ Χρύσαφος) ὁ Μάρτυρας with an icon greeting ecard.