Φιλούμενος καὶ Χριστόφορος οἱ Μάρτυρες

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Φιλούμενος καὶ Χριστόφορος οἱ Μάρτυρες with an icon greeting ecard.