Παυλίνος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς ᾽Υόρκη

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Παυλίνος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς ᾽Υόρκη with an icon greeting ecard.