Μαγλόριος τοῦ Σάρκ

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Μαγλόριος τοῦ Σάρκ with an icon greeting ecard.