Μαρία Σκομπτσόβα ἡ Νεομάρτυρας τῆς Γαλλίας

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Μαρία Σκομπτσόβα ἡ Νεομάρτυρας τῆς Γαλλίας with an icon greeting ecard.