Σισίνιος ὁ Ὁμολογητής

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Σισίνιος ὁ Ὁμολογητής with an icon greeting ecard.