Πρόκλα σύζυγος τοῦ Πιλάτου

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Πρόκλα σύζυγος τοῦ Πιλάτου with an icon greeting ecard.