Ἰωάννης ὁ ψάλτης ὁ καλούμενος Κουκουζέλης

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἰωάννης ὁ ψάλτης ὁ καλούμενος Κουκουζέλης with an icon greeting ecard.