Μνήμη Ε Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐν Κωνσταντινοπόλει (553)

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Μνήμη Ε Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐν Κωνσταντινοπόλει (553) with an icon greeting ecard.