Μάρτυρας Ρωμανός ὁ Διάκονος

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Μάρτυρας Ρωμανός ὁ Διάκονος with an icon greeting ecard.