Λέοντος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Στυππῆ

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Λέοντος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Στυππῆ with an icon greeting ecard.