Μάρτυρας Θεοδότη καί τῶν τέκνων αὐτῆς

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Μάρτυρας Θεοδότη καί τῶν τέκνων αὐτῆς with an icon greeting ecard.