Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Ὀρφανῆς

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Ὀρφανῆς with an icon greeting ecard.