Ροστισλάβος, Μεγάλος Φωτιστός Δουκός τῆς Μοραβίας

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ροστισλάβος, Μεγάλος Φωτιστός Δουκός τῆς Μοραβίας with an icon greeting ecard.