Μελέτιος τοῦ Πηγᾶ, Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Μελέτιος τοῦ Πηγᾶ, Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας with an icon greeting ecard.