Πίνυτος, Ἐπίσκοπος Κνωσοῦ

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Πίνυτος, Ἐπίσκοπος Κνωσοῦ with an icon greeting ecard.