Φίλιππος, Ἐπίσκοπος Γορτύνη

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Φίλιππος, Ἐπίσκοπος Γορτύνη with an icon greeting ecard.