Ὁσιομάρτυρος Διονύσιος ὁ Βατοπαιδινός

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὁσιομάρτυρος Διονύσιος ὁ Βατοπαιδινός with an icon greeting ecard.