Στέφανος, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Στέφανος, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως with an icon greeting ecard.