Παρθένιος καί Εὐμένιος οἱ ἐν Κουδουμᾷ

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Παρθένιος καί Εὐμένιος οἱ ἐν Κουδουμᾷ with an icon greeting ecard.