Parthenios and Eumenios of Koudoumas

Blessed Feast Day

Share the feast of Parthenios and Eumenios of Koudoumas with an icon greeting ecard.