Ἱερομάρτυρος Μεθόδιος, Ἐπίσκοπος Λἀμπης

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἱερομάρτυρος Μεθόδιος, Ἐπίσκοπος Λἀμπης with an icon greeting ecard.