Γρηγόριος τοῦ Σιναΐτου καί Γεράσιμος ὁ μαθητός αὐτοῦ

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Γρηγόριος τοῦ Σιναΐτου καί Γεράσιμος ὁ μαθητός αὐτοῦ with an icon greeting ecard.