Μεθεόρτια τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Μεθεόρτια τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Fourth Tone

Σήμερον τής ευδοκίας Θεού τό προοίμιον, καί τής τών ανθρώπων σωτηρίας η προκήρυξις, Εν Ναώ τού Θεού τρανώς η Παρθένος δείκνυται, καί τόν Χριστόν τοίς πάσι προκαταγγέλλεται, Αυτή καί ημείς μεγαλοφώνως βοήσωμεν, Χαίρε τής οικονομίας τού Κτίστου η εκπλήρωσις.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μεθεόρτια τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου with an icon greeting ecard.