Μαρτῖνος, Ἐπίσκοπος Ταρακίνης

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Μαρτῖνος, Ἐπίσκοπος Ταρακίνης with an icon greeting ecard.