Οσίου Θεοδώρου επισκόπου Εδέσσης

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Θεοδώρου Εδέσσης

Plagal of the Fourth Tone

Ορθοδοξίας Οδηγέ, ευσεβίας διδάσκαλε καί σεμνότητος, τής οικουμένης ο φωστήρ, αρχιερέων θεόπνευστον εγκαλλώπισμα, Οσίου Θεοδώρου επισκόπου Εδέσσης σοφέ, ταίς διδαχαίς σου πάντας εφώτισας, λύρα τού Πνεύματος, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Θεοδώρου Εδέσσης

Third Tone

῾Η σεπτή σου ἄσκησις, ἰερωσύνης τῷ φέγγει ἰερῶς ἠγλάϊσται τῇ θεϊκῇ προμηθείᾳ, σκεῦος γὰρ τοῦ Παρακλήτου γεγενημένος, ἔβλυσας τῇ Ἐκκλησιᾳ ζωῆς τὸν λόγον· διὰ τοῦτο σὲ τιμῶμεν, ὡς Ἰεράρχην Χριστοῦ, Θεόδωρε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Οσίου Θεοδώρου επισκόπου Εδέσσης with an icon greeting ecard.