Εἰκόνα τῆς Ἀγίας Θεοτόκου τοῦ Καζάν

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Εἰκόνα τῆς Ἀγίας Θεοτόκου τοῦ Καζάν with an icon greeting ecard.