Μάρτυρες Ελισάβετ καί Βαρβαρά

English Ελληνικά Print

Ιουλίου 5

Blessed Feast Day

Share the feast of Μάρτυρες Ελισάβετ καί Βαρβαρά with an icon greeting ecard.