Ιερά λείψανα τοῦ Ἀγίου Σεργίου τοῦ Ραδονέζ

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ιερά λείψανα τοῦ Ἀγίου Σεργίου τοῦ Ραδονέζ with an icon greeting ecard.