Τῶν θεασαμένων Ποιμένων τὸν Κύριον

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 25

Blessed Feast Day

Share the feast of Τῶν θεασαμένων Ποιμένων τὸν Κύριον with an icon greeting ecard.